Covid 19 och ökad säkerhet på kliniken

Vi bär munskydd och handskar under våra behandlingar. 

Har du förkylningssymptom  stanna hemma och boka om din tid.

Enligt rådande restriktioner ser vi gärna att du kommer själv till din bokade tid. Anhöriga får följa med endast i undantagsfall.