Diabetesförändringar i näthinnan

Det är viktigt att kontrollera ögonen regelbundet om man har diabetes.  En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinneförändringar. För en del kan dessa leda till synskador.

Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och komplikationer samt i vissa fall till blindhet.

symtom

Näthinneförändringarna är till en början helt symtomfria. Efterhand kan gula fläcken påverkas och blödningar i glaskroppen uppstå, vilket kan leda till försämrad syn. Vid en blödning i glaskroppen kan du plötsligt se rörliga svarta fläckar i synfältet. Om gula fläcken påverkas är symtomen lite mer smygande. Du kan få ökad dimsyn och svårigheter att läsa.

Riskfaktorer

Det finns några faktorer som påverkar förändringarnas hastighet och intensitet. De viktigaste riskfaktorerna är:

  • hur länge du har haft diabetes
  • otillfredsställande inställningar av blodsockervärden
  • högt blodtryck
  • rökning
  • avvikande blodfettsvärden
  • hormonella omställningar, till exempel under en graviditet.

Förebyggande åtgärd och undersökning​

För att förebygga förändringar i näthinnan behöver du ha god kontroll på din diabetes, ditt blodtryck och dina blodfetter. Rökning kan ytterligare försämra cirkulationen i näthinnan. Det är också viktigt att du undersöker din ögonbotten regelbundet. Då kan de smygande, helt symtomfria, förändringarna upptäckas i tid.

Vi undersöker ögonbotten genom att fotografera ögats bakre del där näthinnan sitter. På fotot kan vi se om det finns diabetesförändringar i ögonbotten. De flesta diabetiker, som har haft sin sjukdom i mer än 15 år, har lätta ögonbottenförändringar. De flesta förändringar behöver inte behandlas. Om det finns förändringar som på sikt påverkar din syn blir du kallad till en kompletterande undersökning hos en ögonläkare.

Hjälp av våra experter

Du når oss  via  telefon på nummer 040 – 60 765 60 , e-post : info@actis-care.se eller 1177 E-tjänster.