Om gula fläcken

Förändringarna påverkar synskärpan.

Gula fläcken, makula, är det område mitt på ögats näthinna där det finns flest synceller och du ser som skarpast. Området är två till tre millimeter stort och extra känsligt för olika slags förändringar.

Risken att få åldersförändringar är större ju äldre du blir. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till att personer över 60 år får försämrad syn. Medelåldern hos de som får behandling är 80 år. Rökning är en faktor som påverkar risken att få sjukdomen. Det finns två former av åldersförändringar i gula fläcken – en torr och en våt

Torra formen

Den torra formen är vanligast och förekommer i drygt 80 procent av fallen. Vid torra förändringar bryts syncellerna långsamt ner i gula fläcken och synen blir gradvis sämre. Symtomen kommer först på det ena ögat och senare även på det andra ögat. De torra förändringarna drabbar i slutändan alltid båda ögonen och är kroniska.

Våta formen

Den våta formen är betydligt ovanligare än den torra, men sjukdomen kan komma snabbt. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan. Blodkärlen är mycket sköra, vilket gör att de läcker blod och vätska under gula fläcken som då svullnar. Svullnaden skadar syncellerna och du ser sämre. Försämringen kan ske på bara några veckor eller månader. Det är därför viktigt att du får påbörja en eventuell behandling så snart som möjligt.

Symtom

Symtomen kan variera något. Problem med detaljseendet, det vill säga att läsa och se små detaljer kan uppstå.

Du kan uppleva

  • att du har små fläckar i mitten av synfältet.
  • att allt ser grått och suddigt ut.
  • att det är svårare att känna igen ansikten.
  • att bokstäver eller delar av ord faller bort när du läser en längre text.

Du som har synförändringar i bara ett öga har ibland svårt att bedöma avstånd. Du kan också uppleva att bilder blir skeva. Linjer som egentligen är raka blir krokiga och ansikten kan se förvrängda ut. Detta är vanligare för dig som får den våta formen.

Behandling

Du får injektioner i ögat för att bromsa förloppet på din ögonsjukdom. Syftet är att minska en svullnad i gula fläcken. Med hjälp av behandlingen kan vi rädda dina synceller från att skadas permanent.

Hur många injektioner du får, och hur ofta, beror på hur sjukdomen utvecklar sig i just ditt öga.

För torra förändringar finns idag ingen effektiv behandling.

Hjälp av våra experter

Ögonmottagningen tar endast emot bokningar via 1177 för eller via telefon på nummer 040 – 60 765 60 för tillfället. Har du övriga frågor är du välkommen att maila oss. Tryck på länken nedan för att komma till våran kontakt formulär.