top of page

GRUNDUNDERSÖKNING

En grundundersökning av ögonen tar oftast 10-20 minuter. Den kan ta över en timme om du behöver få ögondroppar som vidgar pupillen.

En grundundersökning består ofta av följande moment:

  • Undersökning av din synskärpa och brytningsfel.

  • Undersökning med belysning och förstoringshjälpmedel.

  • Tryckmätning av ögat.

Ibland behöver undersökningen kompletteras med en eller flera specialundersökningar

ÖGONBOTTENFOTOGRAFERING

VIKTIGT FÖR DIG MED DIABETES

Diabetes ökar bland Sveriges befolkning. Hos den äldre delen av befolkningen är diabetes ännu vanligare. Diabetesrelaterad ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till synnedsättning som inte är medfödd eller beror på hög ålder.

 

Det finns flera anledningar till att du kan behöva göra en ögonbottenfotografering. Det kan till exempel vara för att följa upp olika sjukdomar i näthinnan eller förändringar på synnerven vid glaukom.

Med en ögonbottenfotografering tar man flera bilder  på ögonbotten genom pupillen. Ibland får du ögondroppar som vidgar pupillen. Vid undersökningen sitter du och tittar in i ögonbottenkameran.

Undersökningen är oftast klar inom 15 minuter.

OCT – FOTOGRAFERING OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY

Man kan göra en OCT- fotografering för ögats främre delar och för ögats bakre delar. Metoden används främst vid näthinnesjukdomar, särskilt vid åldersförändringar i gula fläcken

Innan undersökningen kan du få ögondroppar som vidgar pupillen.

Du sitter i ett mörklagt rum och tittar in i OCT- apparaten. 

Undersökningen är oftast klar inom 15 minuter.

SYNFÄLTSUNDERSÖKNING

En synfältsundersökning görs om du har en sjukdom som kan påverka näthinnan, synnerven eller andra delar av synbanan. Det kan till exempel vara glaukom. Den vanligaste metoden går ut på att du får sitta i ett mörkt rum och titta in i en vit böjd skärm

Då och då tänds en ljuspunkt på skärmen. Punkten kan variera i ljusstyrka och storlek. När du ser en ljuspunkt ska du trycka på en knapp.

Resultatet visar de områden där du har sämre synfunktion.

Undersökningen är oftast klar inom 20 minuter

bottom of page