top of page

GRÅ STARR 

KATARAKT

Från februari 2023 utför vi på Actis Care nu även katarakt operationer. 

Kontakta oss via telefon eller via 1177 för att boka besök för bedömning och behandling.

Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos individer i alla åldrar.

Linsgrumlingar förekommer hos hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och hos 80 procent av alla över 75 år. Uttrycket grå starr brukar användas då linsgrumlingarna orsakar någon form av synförsämring.

Orsakerna till varför grå starr uppträder när vi blir äldre är inte helt kända. Vid vissa sjukdomar, som till exempel diabetes, är grå starr vanligare än hos genomsnittsbefolkningen. Grå starr kan också orsakas av långvarig kortisonbehandling med ögondroppar eller tabletter.

Andra orsaker till linsgrumling är skador på ögat eller att ögonen har utsatts för mycket solljus. Rökning kan också orsaka grå starr. Det kan finnas ärftliga orsaker till sjukdomen, men det är ovanligt och gäller framför allt unga människor.

Allmän information

Oftast kommer symtomen smygande och med stigande ålder. De vanligaste symtomen är att 

  • synen blir disig och dimmig

  • färger blir svagare och ofta mer gulbruna

  • bländningsbesvär

  • känslig för starka ljus

  • svårighet att se i mörker

  • konturer blir svagare eller upplevs som dubbla.

Diagnosen grå starr innebär inte automatiskt att du måste opereras. Eftersom sjukdomen ofta utvecklas långsamt bedömer läkaren och du gemensamt hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv och om det är dags för operation.

bottom of page