top of page
BOKSTÄVER.jpg

ÖGAT

Våra ögon har en fantastisk synförmåga. Vi ser på nära håll och på långt håll. Vi ser även färger. Ögonlocket skyddar och tårvätskan sköljer ögat. I hjärnan tolkas det som ögat ser.

Ögat är format som ett litet klot. Själva klotet kallas ögongloben. Ögongloben innehåller en geléaktig vätska som kallas glaskroppen. Runt ögongloben finns fettvävnad som skyddar ögat. Det finns sex små muskler kring varje öga. Musklerna gör att ögat kan röra sig och att du kan titta åt olika håll

FAQ

SÅ HÄR KAN DU SKYDDA DINA ÖGON

  • Genom att använda skyddsglasögon vid arbete där det finns risk för kringflygande föremål, till exempel om du borrar, hamrar, slipar eller kapar, är det viktigt att du bär skyddsglasögon.

  • Vid all hantering av frätande kemikalier ska du använda skyddsglasögon.

  • Ögonen kan skadas i många sporter och därför bör du till exempel bära visir om du spelar ishockey eller skyddsglasögon om du spelar innebandy.

  • Vid alla hantering av fyrverkeripjäser ska skyddsglasögon användas.

KAN MAN FÅ SÄMRE SYN OM LÄSER ELLER ARBETAR I DÅLIG BELYSNING?

Nej, det är inte farligt för ögonen att till exempel läsa i dålig belysning. Däremot är det opraktiskt och tröttsamt. Äldre personer behöver ofta lite mer ljus för att kunna se och läsa bra, varför det är viktigt med god belysning. Dålig belysning skadar alltså inte ögonen.

KAN MAN SKADA ÖGONEN AV ATT VISTAS I STARKT SOLLJUS UTAN SOLGLASÖGON?

Det är inte bra med stark sol för ögonen. Olika delar av ögat kan skadas av starkt solljus, så det är bra att använda solglas som filtrerar bort UV-ljus om du vistas mycket utomhus i soligt väder.

FÅR MAN SÄMRE SYN AV ATT TITTA PÅ EN SKÄRM LÄNGE?

Det är vanligt att du ser sämre efter att ha tittat många timmar på en skärm. Det yttrar sig ofta som dimsyn, svårigheter att växla mellan att se på olika avstånd samt huvudvärk. Hos yngre beror det på ackommodation, linsens förmåga att anpassa sig till olika avstånd, konvergens, ögonmusklernas förmåga att rikta ögonen inåt för att fokusera på samma punkt.

Även vuxna kan uppleva samma problem, främst beroende på hur ackommodationen fungerar. När vi blir äldre minskar elasticiteten i linsen och ögat får svårare att anpassa sig till olika avstånd.  Man kan även få  besvär med torra och skavande ögon.
Du kan själv minska problemen genom att regelbundet ta en paus och lyfta blicken från skärmen samt använda fuktande droppar regelbundet.

bottom of page